In het Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Kansen pakken’ staat: Heemskerk maken we samen. Dat klinkt als een cliché, maar niets is minder waar. Heemskerk is een open gemeente. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, want ieders bijdrage is van belang. Of het nu gaat om de woningnood, de energietransitie, kansengelijkheid of de toegankelijkheid van sport & cultuur. We investeren in Heemskerk, in onze voorzieningen, in onze inwoners, in ons dorp.

Korte geschiedenisles over Heemskerk

In 1063 werd Heemskerk voor het eerst genoemd als Hemezenkyricha. Archeologen hebben daarnaast ook aangetoond dat Heemskerk en omgeving al in de ijzertijd (!) (600 voor Chr.-500 na Chr.) min of meer onafgebroken bewoond is. Kyricha betekent kerk, maar naar de betekenis van Hemezen moeten we gissen. In de 11de en 12de eeuw bezaten de graven van Holland in Heemskerk en omgeving veel grootgrondbezit. In Heemskerk stonden vroeger 10 kastelen, waarvan er nu nog 2 overeind staan. Kasteel Assumburg én Chateau Marquette. Benieuwd naar andere gebouwen in Heemskerk? We vertellen meer in onze gemeentegids.

Ons dorp:

  • Combineert de zee, het strand, de duinen en een tuindersgebied met een hoge kwaliteit van wonen.
  • Is van oudsher een tuindersdorp en vanaf 1960 enorm gegroeid door de industriële ontwikkeling van de IJmond.
  • Heeft een aantrekkelijk centrum, waar bezoekers/inwoners graag komt winkelen en verblijven.
  • Heeft een bloeiend verenigingsleven en veel actieve vrijwilligers.
  • Heeft een prachtig gemeentehuis met nieuw kantoor.