Over Heemskerk

Heemskerk is het best bewaarde geheim van de Noordzeekust. Al zeggen we het zelf. Heemskerk is een rustpunt in de Randstad met haar rustige familiestrand, dorpse gezelligheid en groene omgeving. We doen het voor de Heemskerkers, de betrokken inwoners van het dorp.

Korte geschiedenisles over Heemskerk

In 1063 werd Heemskerk voor het eerst genoemd als Hemezenkyricha. Archeologen hebben daarnaast ook aangetoond dat Heemskerk en omgeving al in de ijzertijd (!) (600 voor Chr.-500 na Chr.) min of meer onafgebroken bewoond is. Kyricha betekent kerk, maar naar de betekenis van Hemezen moeten we gissen. In de 11de en 12de eeuw bezaten de graven van Holland in Heemskerk en omgeving veel grootgrondbezit. In Heemskerk stonden vroeger 10 kastelen, waarvan er nu nog 2 overeind staan. Kasteel Assumburg én Chateau Marquette. Benieuwd naar andere gebouwen in Heemskerk? We vertellen meer in onze gemeentegids.

De kenmerken van ons dorp:

Heemskerk:

  • Combineert de zee, het strand, de duinen en een tuindersgebied met een hoge kwaliteit van wonen.
  • Is van oudsher een tuindersdorp en vanaf 1960 enorm gegroeid door de industriële ontwikkeling van de IJmond.
  • Heeft een aantrekkelijk centrum, waar bezoekers/inwoners graag komt winkelen en verblijven.
  • Heeft een bloeiend verenigingsleven en veel actieve vrijwilligers.
  • Heeft een prachtig gemeentehuis met nieuw kantoor.