2 leden (tevens plaatsvervangend voorzitters) voor de commissie bezwaarschriften

De gemeente Heemskerk heeft een onafhankelijke commissie bezwaarschriften die burgemeester, college en gemeenteraad adviseert over bij hen ingediende bezwaarschriften. De commissie adviseert over bezwaarschriften op diverse rechtsgebieden zoals ruimtelijke ordening, handhaving, openbare orde, subsidies, Participatiewet, Wmo 2015 en daaraan verwante regelgeving. De commissie behandelt geen bezwaarschriften op het gebied van gemeentelijke belastingen en rechtspositionele zaken. De bijeenkomsten van de commissie vinden plaats op woensdagavond en zijn vooralsnog digitaal. Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van maximaal twee leden, en een (plaatsvervangend) voorzitter. 

In verband met het aftreden van twee leden is de gemeente Heemskerk op zoek naar:

2 leden (tevens plaatsvervangend voorzitters) voor de commissie bezwaarschriften

Functie-eisen:

  • Academisch werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk terrein;
  • (juridische) Vaardigheid in het beoordelen van bezwaarschriften, onder meer blijkend uit actuele kennis en ervaring op het terrein van sociale wetgeving dan wel ruimtelijke ordeningswetgeving;
  • Het vermogen een objectieve en tegelijk kritische blik op het bezwaarschrift en onderliggend besluit te werpen;
  • Kennis van en inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie;
  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
  • Geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur of een in de gemeente Heemskerk actieve belangenorganisatie. Bij voorkeur niet woonachtig of werkzaam bij een gemeente binnen de regio IJmond.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 239,73 (voorzitter) en 199,78 (lid) per vergadering. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met een van de secretarissen van de commissie, mr. M. van der Fluit telefoonnummer 0251-256785 of mr. L.M. Offerman 0251-256716

Solliciteren

Spreekt deze functie u aan, dan verzoeken wij u uw sollicitatie met cv uiterlijk 29 oktober te versturen via het formulier, door een mail te sturen naar sollicitatie@heemskerk.nl of te richten aan Gemeente Heemskerk bureau Afdelingszaken t.a.v. mevrouw E. van de Pas, HR-businesspartner, postbus 1, 1960 AA Heemskerk.

Solliciteer nu