Organisatie

Onze organisatie ontleent haar bestaan aan het (be)dienen van de lokale samenleving. Wij zijn van en voor de inwoners, ondernemers en bezoekers. Ontwikkelingen in de samenleving, zoals individualisering, digitalisering, en nieuwe taken die bij de gemeente zijn ondergebracht, vragen een aanpak waarmee van buiten naar binnen wordt gekeken. Het uitgangspunt dat de inwoner centraal staat, komt hier vandaan.

De gemeente kijkt vooral waar de eigen kracht van de inwoner benut of aangesproken kan worden. Het gaat daarbij om het benutten van kansen en mogelijkheden, waarbij het fysieke en sociale domein samenkomen. Het is onze taak om maatschappelijke initiatieven te waarderen en te faciliteren en waar nodig barrières weg te nemen. Daarbij bieden wij ruimte en (financiële) ondersteuning.

 

"Heb jij lef, en zin om samen met je collega's hard te werken? Dan kun jij in onze organisatie echt een verschil maken. Bij ons doet je werk er toe."
  - Sandra Spaans

Missie

Wij zijn een betrouwbare, ambitieuze en dienstverlenende organisatie, gericht op mens en omgeving.

Visie

Wij zijn als organisatie in beweging en zorgen dat we continu professionaliseren. Zo maken wij het verschil voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Samen zijn we trots op wat we met elkaar bereiken.