Geschiedenis

Heemskerk heeft een rijke historie. Verschillende organisaties dragen bij om deze historie levend te maken en te houden.

Eerste naamsvermelding
In 1063 wordt Heemskerk, gelegen op de strandwal waarop ook Beverwijk, Uitgeest en Akersloot tot ontwikkeling zijn gekomen, voor het eerst genoemd als Hemezenkyricha. Archeologen hebben evenwel overtuigend aangetoond dat Heemskerk en omgeving al in de ijzertijd (600 voor Chr.-500 na Chr.) min of meer onafgebroken bewoond zijn. Kyricha betekent kerk, maar naar de betekenis van Hemezen moeten wij gissen. In de 11de en 12de eeuw bezaten de graven van Holland in Heemskerk en omgeving veel grootgrondbezit.

Voor meer informatie over de geschiedenis van de gemeente Heemskerk is te vinden op de volgende websites:

Via onderstaande links zijn een aantal van deze initiatieven te zien:

Wat karakteriseert Heemskerk?

De gemeente Heemskerk...

  • combineert de zee, het strand, de duinen en een tuindersgebied met een hoge kwaliteit van wonen
  • is van oudsher een tuindersdorp en vanaf 1960 enorm gegroeid door de industriĆ«le ontwikkeling van de IJmond (Hoogovens/tegenwoordig Tata Steel)
  • heeft een aantrekkelijk centrum, waar men graag komt winkelen en verblijven
  • heeft een bloeiend verenigingsleven en een bovengemiddeld aantal actieve vrijwilligers
  • heeft een prachtig gemeentehuis met een flexibel kantoorconcept